Nordic Multiflex

Nordic Multiflex är en smart styrenhet som ser till att du kan få ett flexibelt system med bergvärme, frånluftsvärmepump, fjärrvärme, elpanna osv. Det skapas helt nya möjligheter att ansluta energisnåla och miljövänliga värmekällor som t ex solfångare eller en vattenmantlad braskamin till ditt hus. Detta gäller både nya och befintliga system.

Styrenhet - Nordic Multiflex
Så fort det finns energi och temperatur i tanken som räcker till för att värma huset ser Nordic Multiflex till att nyttja den gratis energi som skapats från kamin eller solfångare. Befintlig värmekälla behöver då inte producera värme till huset. Har man varmvattenslinga i dockningstanken får man även mer tappvarmvatten i systemet.

Komplett paket med dockningstank
Externa värmekällor som t ex en vattenmantlad kamin kopplas mot dockningstank. Vi erbjuder kompletta paket med styrenhet och dockningstank. Storlek och leveransinnehåll kan variera på vilka behov ni har samt vilken energikälla ni väljer. Tanken innehåller normalt ingen elpatron då ordinarie värmekälla ansvarar för värme och tappvarmvatten när man saknar energi från kamin eller sol.

Inget ingrepp i befintlig anläggning
En av fördelarna med Nordic MultiFlex är att kopplingen sker direkt på värmesystemet och man behöver inte göra några ingrepp i den befintliga anläggningen vid installation. 

Styrning och dockningstank kan köpas separat.

 NMF Schemabild 20201030


Läs mer i vårt produktblad hur systemet fungerar.

Klavenstam Web

Dockningstank Tida 500 och en Nibe F730. Caron Aqua kopplad till dockningstank. 

Nordic Värmesystem AB • Kyrkogatan 5 A • 972 32 Luleå • 0920-22 31 30
©2013 Nordic Värmesystem, alla rättigheter reserverade

 
Låt oss kontakta dig

  • 

  •