Värmepumpar

Någon typ av värmepump är ett tryggt och ekonomiskt val av grundvärme i ditt hus. En värmepump som fungerar fast du inte är hemma och kan sänka dina energikostnader till ett minimum.


Det finns många olika sorters värmepumpar, luft/vattenvärmepumpar som tar sin energi från uteluften, frånluftsvärmepumpar som tar energin från inneluften och det finns mark och bergvärempumpar som tar sin energi från den lagrade solenergin som finns i backen.

En frånluftsvärmepump eller en värmepump som är kopplad till ett vattenburet system kan värma upp både hus och tappvarmvatten.  

I kolumnen till vänster kan ni läsa mer om specifika värmepumpar.

Nordic Värmesystem AB • Kyrkogatan 5 A • 972 32 Luleå • 0920-22 31 30
©2013 Nordic Värmesystem, alla rättigheter reserverade

 
Låt oss kontakta dig

  • 

  •